Home
เมื่อปั้มมีเสียงดังผิดปรกติ สัญญาณเริ่มต้นของความเสียหาย รีบแก้ไขก่อนที่จะต้องจ่ายหนัก มาดูกันว่าต้องตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้าง
ตรวจเช็คตามสาเหตุเหตุเหล่านี้
วิธีแก้ไข
 - มีอากาศรั่วเข้าทางข้อต่อ, ท่อทาง ด้านดูดของปั๊ม  * ตรวจสอบได้ด้วยการเทน้ำมันหนืดๆบน ข้อต่อต่าง ๆ ขณะที่ปั๊มทำงาน ถ้าเสียงเงียบ แสดงว่ามีการรั่วของข้อต่อ

* แก้ไขรอยรั่วให้เรียบร้อย

 - อากาศรั่วเข้าทางด้านดูดของปั๊ม โดยเข้าทางช่องว่าง ระหว่างเพลาปั๊ม กับซีลที่เพลา  * ตรวจสอบง่าย ๆ ด้วยการเทน้ำมันบนเพลา และ ซีล เพื่อทดสอบ ว่าอากาศเข้าได้ หรือไม่

* เปลี่ยนซีลให้เรียบร้อย

 - ยอยด์ต่อไม่ได้ศูนย์กลาง  * แก้ไขให้ได้ศูนย์กลาง Alignment ต้องอยู่ใน พิกัด0-25 mm.TIR และAngular torerance0.2O
 - มีฟองอากาศผสมในน้ำมัน  * ตรวจสอบท่อน้ำมันไหลกลับ ต้องอยู่ต่ำกว่า ระดับน้ำมัน ตลอดเวลา และระยะห่างระหว่าง ท่อน้ำมันไหลกลับ กับท่อดูดของปั๊มต้องห่างกัน พอสมควร
 - รอบหมุนของปั๊มสุงเกินไป  * ลดรอบหมุนของปั๊มให้พอดีกับค่าสูงสุดที่ แนะนำในคู่มือ ของปั๊ม
 - ความหนืดของน้ำมันสูงหรือ ต่ำไป *ใช้น้ำมันที่มีความหนืดตามค่าที่แนะนำในคู่มือ
- กรองขาดูดไม่ได้ขนาดอาจเล็ก เกิน ไปทำให้การดูดของปั๊มไม่สะดวก  * เปลี่ยนกรองขาดูดให้ได้ขนาด
 - กรองขาดูด หรือท่อทางด้านดูด อาจอุดตันด้วยสิ่งแปลกปลอม  * ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองขาดูด ให้เรียบร้อย

 

 


ประวัติความเป็นมาของไฮดรอลิค
ศัพท์เทคนิคในระบบไฮดรอลิคที่ควรรู้
การเลือกระบบให้เหมาะสมกับงาน ข้อแตกต่างหลัก ของระบบนิวแมติกส์ กับระบบไฮดรอลิค
การเลือกชนิดของปั้มให้เหมาะกับลักษณะการทำงาน
สูตรการคำนวณเบื้องต้นและตัวอย่างการคำนวณระบบไฮดรอลิค การหาขนาดของกระบอก ,ปั้ม ,มอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องจักรที่ใช้กันอยู่ จะเสียหายด้วยสาเหตุใดบ้าง
ปัญหาความร้อน แก้ ยังงัยดี
การแก้ปัญหา shock ในระบบไฮดรอลิค
เมื่อปั้มมีเสียงดังผิดปรกติ สัญญาณเริ่มต้นของความเสียหาย รีบแก้ไขก่อนที่จะต้องจ่ายหนัก
การตรวจเช็ครายวัน