Home

การแก้ปัญหาความร้อนในระบบไฮดรอลิค

สาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อน
วิธีแก้ไข
- ความหนืดของน้ำมันสูงเกินไป  * ตรวจสอบความหนืดของน้ำมัน เปลี่ยน น้ำมันใหม่ ถ้าจำเป็น
- มีการรั่วซึมภายในของอุปกรณ์สูง กว่าปรกติ  * ตรวจสอบซีล และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ของปั๊ม,  วาล์ว,กระบอกสูบ เพื่อดูการสึกหรอ และเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น
 - แรงดันของปั๊มสูงเกินไป  * ปรับแรงดันของระบบไม่ให้เกินความต้องการของงาน
 - อุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ทำงาน  * ตรวจสอบว่าน้ำมันไหลไปทาง Bypass วาล์ว หรือน้ำที่ใช้หล่อเย็นไม่ไหลผ่านเข้าใน ชุดระบายความร้อน
 - ระบบที่ใช้ Accumulator ทำงาน ผิดปรกติ  * ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า, โซลีนอยด์วาล์ว และสัญญาณไพล็อต, และ Unloading valve ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

* นอกจากนั้น ตรวจสอบตัว Accumulator เองว่ามีการเติมแก๊สก่อนการใช้งานถูกต้อง หรือไม่ หรือมีการรั่วเกิดขึ้น หรือถ้าเป็น Accumulator แบบลูกสูบ ตรวจเช็คว่าลูกสูบ เลื่อนขึ้นลงได้สะดวกหรือไม่ และตรวจสอบ Bladder ของ Accumulatorว่ามีการแตก หรือไม่

 - ขนาดของถังน้ำมันเล็กเกินไป เมื่อเทียบกับอัตราการไหลของปั๊ม  * เพิ่มอุปกรณ์ระบายความร้อน หรือเพิ่มระบบ ปลดแรงดัน

 


ประวัติความเป็นมาของไฮดรอลิค
ศัพท์เทคนิคในระบบไฮดรอลิคที่ควรรู้
การเลือกระบบให้เหมาะสมกับงาน ข้อแตกต่างหลัก ของระบบนิวแมติกส์ กับระบบไฮดรอลิค
การเลือกชนิดของปั้มให้เหมาะกับลักษณะการทำงาน
สูตรการคำนวณเบื้องต้นและตัวอย่างการคำนวณระบบไฮดรอลิค การหาขนาดของกระบอก ,ปั้ม ,มอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องจักรที่ใช้กันอยู่ จะเสียหายด้วยสาเหตุใดบ้าง
ปัญหาความร้อน แก้ ยังงัยดี
การแก้ปัญหา shock ในระบบไฮดรอลิค
เมื่อปั้มมีเสียงดังผิดปรกติ สัญญาณเริ่มต้นของความเสียหาย รีบแก้ไขก่อนที่จะต้องจ่ายหนัก
การตรวจเช็ครายวัน